2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Ricardo Carvalho Calero
1910-1990
autoría
crono
en liña
en papel
álbum
obras
1910
1911
En brazos da súa nai M. Dolores
H. da literatura galega ASPG
1913
Cos seus pais G. Ricardo e M. Dolores
H. da literatura galega ASPG
1920
Cos seus irmáns.
H. da literatura galega ASPG
1925
Comeza a estudar Dereito na Universidade de Santiago, e tamén a escribir poesía e teatro.
1928
Membros do Seminario de Estudos Galegos
1931
Colabora na redacción no Anteproxecto do Estatuto de Autonomía para Galiza.
1931
Obtén a licenciatura como advogado, pronunciado o discurso de inauguración do curso.
1931
Vieiros
Primeiro libro de poesía de Ricardo Carvalho Calero, dentro das liñas vangardistas e do neotrovadorismo.
1934
O siléncio ajoellado
Colección de poesía ultraísta e creacionista de Ricardo Carvalho Calero.
1951
A gente da Barreira e outras histórias
A primeira novela en galego da posguerra. Conta a historia dunha familia da fidalguía rural galega durante os séculos XIX e XX.
1961
Salterio de Fingoy
Seguindo a forma dun salterio, libro de coro que contén salmos, reúne poesías de temática existencia.
1971
Catro pezas
Recompilación de teatro que contén: Farsa das zocas, A arbre, Auto do prisioneiro, A sombra de Orfeo.
1975
Historia da literatura galega contemporánea
Monumental obra de estudo da literatura galega desde os primeiros escritos do século XIX ata os anos 70 do século XX. É a obra de referencia fundamental para a comprensión da literatura galega.
1980
Pretérito Imperfeito
É un libro de poemas de Ricardo Carvalho Calero que contén a súa produción poética entre os anos 1927 e 1961.
1982
Futuro condicional
Recompilación da poesía de Ricardo Carvalho Calero desde o 1961 ata o 1980.
1984
No I Congresso I. da Lingua Galego-portuguesa, con López Suevos e Manuel María
H. da literatura galega ASPG
1987
Scórpio
Novela histórica na que se retrata a propia xeración de Ricardo Carvalho Calero, desde a xuventude galeguista ata os anos da posguerra, con tintes autobiográficos.
1990
Reticências
Libro póstumo de poemas, que recolle a poesía composta entre os anos 1986 e 1989.
1990
Ricardo Carvalho Calero