2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Ricardo Carvalho Calero
1910-1990
autoría
crono
en liña
en papel
álbum
obras

Vieiros

Primeiro libro de poesía de Ricardo Carvalho Calero, dentro das liñas vangardistas e do neotrovadorismo.

1931

O siléncio ajoellado

Colección de poesía ultraísta e creacionista de Ricardo Carvalho Calero.

1934

A gente da Barreira e outras histórias

A primeira novela en galego da posguerra. Conta a historia dunha familia da fidalguía rural galega durante os séculos XIX e XX.

1951

Salterio de Fingoy

Seguindo a forma dun salterio, libro de coro que contén salmos, reúne poesías de temática existencia.

1961

Historia da literatura galega contemporánea

Monumental obra de estudo da literatura galega desde os primeiros escritos do século XIX ata os anos 70 do século XX. É a obra de referencia fundamental para a comprensión da literatura galega.

1975

Scórpio

Novela histórica na que se retrata a propia xeración de Ricardo Carvalho Calero, desde a xuventude galeguista ata os anos da posguerra, con tintes autobiográficos.

1987

Reticências

Libro póstumo de poemas, que recolle a poesía composta entre os anos 1986 e 1989.

1990

Recompilacións da obra de Ricardo Carvalho Calero

Catro pezas

Recompilación de teatro que contén: Farsa das zocas, A arbre, Auto do prisioneiro, A sombra de Orfeo.

1971

Pretérito Imperfeito

É un libro de poemas de Ricardo Carvalho Calero que contén a súa produción poética entre os anos 1927 e 1961.

1980

Futuro condicional

Recompilación da poesía de Ricardo Carvalho Calero desde o 1961 ata o 1980.

1982

Antologia da poesia em galego

Antoloxía da poesía de Carvalho Calero.

2020Ricardo Carvalho Calero