2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Francisco Fernández del Riego
1913-2010
autoría
crono
en liña
en papel
álbum
obras

Cos ollos do noso espírito

Cos ollos do noso espírito. Edit. Alborada, Bos Aires, 1949

1949

Danzas populares galegas

Danzas populares galegas. Edicións Galicia. Centro Galego de Bos Aires, 1950

1950

Manual de historia de la literatura gallega

Historia de la literatura gallega. Ed. Galaxia. Vigo, 1951

1951

La saudade

La saudade. Ed. Galaxia. Vigo, 1953

1953

Galicia no espello

Galicia no espello. Edicións Galicia. Centro Galego de Bos Aires, 1954

1954

Escolma de poesía galega. IV Os contemporáneos

Escolma de poesía galega. IV Os contemporáneos. Ed. Galaxia. Vigo, 1955

1955

Escolma de poesía galega. IV O século XIX

Publica na Editorial Galaxia Escolma de poesía galega. IV. O século XIX.

1957

Historia da literatura galega

Historia da literatura galega. Ed. Galaxia. Vigo, 1971

1971

Os camiños galegos na andadura de don Ramón del Valle Inclán

Os camiños galegos na andadura de don Ramón del Valle Inclán. Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación. A Coruña, 1971

1971

Un país e unha cultura. A idea de Galicia nos nosos escritores

Un país e unha cultura. A idea de Galicia nos nosos escritores. Real Academia Galega, 1973

1973

Letras do noso tempo

Letras do noso tempo. Ed. Galaxia. Vigo, 1974

1974

Poesía galega. Do dezanove ós continuadores

Poesía galega. Do dezanove ós continuadores. Editorial Galaxia. Vigo, 1976

1976

Antoloxía de poesía galega. Do posmodernismo aos novos

Antoloxía d epoesía galega. Do posmodernismo aos novos. Ed. Galaxia. Vigo, 1976

1976

Hombres que hicieron Galicia. Antolín Faraldo

Hombres que hiciieron Galicia. Antolín Faraldo. Ed. Grafinsa. Vigo, 1978

1978

Vocabulario castellano-gallego

Vocabulario castellano-gallego. Ed. Galaxia. Vigo, 1979

1979

Vicente Risco. Escolma de textos.

Vicente Risco. Escolma de textos. Real Academia Galega, A Coruña, 1981

1981

Pensamento galeguista do século XX

Pensamento galeguista do século XX. Ed. Galaxia. Vigo, 1983

1983

Ánxel Casal e o libro galego

Ánxel Casal e o libro galego. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1983

1983

Pensamento galeguista do século XIX

Pensamento galeguista do século XIX. Ed. Galaxia. Vigo, 1983

1983

Escritores de Portugal e do Brasil

Escritores de Portugal e do Brasil. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1984

1984

Historia da literatura

Historia da literatura. Editorial Galaxia. Vigo, 1984

1984

As peregrinacións xacobeas

As peregrinacións xacobeas. Ed. Galaxia. Vigo, 1984

1984

O señor da casa grande de Cima de Vila

O señor da casa grande de Cima de Vila. Publicación da Fundación Otero Pedrayo. Ed. Galaxia. Vigo 1988

1988

O río do tempo. Unha historia vivida

O río do tempo. Unha historia vivida. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1990

1990

Diccionario de escritores en lingua galega

Diccionario de escritores en lingua galega. Edicións do Castro. Sada (A Coruña) 1990

1990

Álvaro Cunqueiro e o seu mundo

Álvaro Cunqueiro e o seu mundo. Ir Indo Edicións. Vigo, 1991

1991

Poesía de Antonio Noriega Varela

Poesía de Antonio Noriega Varela. Edicións Xerais. Vigo, 1991

1991

Presencia de Vigo na industria do libro e nas publicacións periódicas

Presencia de Vigo na industria do libro e nas publicacións periódicas. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1991

1991

El camino de Santiago

El camino de Santiago. Ed. Ascensores ENOR. Vigo, 1992

1992

Blanco Amor, emigrante e autodidacta. A súa vida literaria

Blanco Amor, emigrante e autodidacta. A súa vida literaria. Ed. Ir Indo. Vigo, 1992

1992

O cego de Pumardedón

O cego de Pumardedón. Ir Indo Edicións. Vigo, 1992

1992

Eduardo Blanco Amor: escolma de textos

Eduardo Blanco Amor: escolma de textos. Real Academia Galega, 1993

1993

San Andrés de Teixido

San Andrés de Teixido. Contos do Castromil, 1993

1993

Luís Seoane desde a memoria

Luís Seoane desde a memoria. Edicións do Castro. Sada (A Coruña),1994

1994

Galicia

Galicia. Ed. Xerais. Vigo, 1994

1994

A xeración Galaxia,

A xeración Galaxia. Ed. Galaxia. Vigo, 1996

1996

A pesca galega de mar a mar

A pesca galega de mar a mar. Publicación de Área de Ciencias Mariñas do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 1998

1998

Antolín Faraldo. O gran soñador

Antolín Faraldo. O gran soñador. Ed. Xerais de Galicia. Vigo, 1998

1998

A pegada das viaxes

A pegada das viaxes. Ir Indo Edicións. Vigo, 2000

2000

A Coruña sentimental

A Coruña sentimental. Ed. Caixanova. A Coruña, 2001

2001

Pontevedra sentimental

Pontevedra sentimental. Ed. Caixanova. A Coruña, 2001

2001

Con Pondal en Bergantiños

Con Pondal en Bergantiños. Ir Indo Edicións. Vigo 2001

2001

Ourense sentimental

Ourense sentimental. Caixanova. A Coruña, 2001

2001

Vigo sentimental

Vigo sentimental. Ed. Caixanova. Vigo, 2001

2001

Cartas de Luís Seoane desde o exilio

Cartas de Luís Seoane desde o exilio. Edicións do Castro. Sada (A Coruña), 2002

2002

Cartas de Luís Seoane desde o exilio

Cartas de Luís Seoane desde o exilio. Edicións do Castro. Sada,(A Coruña), 2002

2002

Desde a miña fiestra: 13 figuras da cultura galega contemporánea

Desde a miña fiestra: 13 figuras da cultura galega contemporánea. Ed. Palacios Publicidad. Vigo, 2003

2003

Camiño andado

Camiño andado. Editorial Galaxia. Vigo, 2003

2003

Sinais dunha cultura

Sinais dunha cultura. Deputación Provincial de Pontevedra, 2003

2003

Las peregrinaciones a Santiago

Las peregrinaciones a Santiago. Editorial Galaxia. Vigo, 2004

2004

Lourenzá

Lourenza. Edicións do Castro. Sada (A coruña), 2004

2004

Palabras a eito

Palabras a eito. Editado por Universidade de Santiago de Compostela, 2005

2005

Sesenta gallegos ilustres. Obra periodística olvidada en Vida Gallega, 1956-1962

Sesenta gallegos ilustres. Obra periodística olvidada en Vida Gallega, 1956-1962. Alvarellos Editora. Lugo, 2005

2005

Obras colectivas nas que participa Francisco Fernández del Riego

Álvaro Cunqueiro: 1911-1981 unha fotobiografía

Álvaro Cunqueiro: 1911-1981 unha fotobiografía. Ed. Xerais de Galicia. Vigo, 1991

1991Francisco Fernández del Riego