2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

O Seminario Galán

O Seminario Permanente de Formación do Profesorado do CEIP Galán, en Oseiro-Arteixo (A Coruña), constituiuse no curso escolar 1997-98.

Este primeiro Seminario estaba composto por seis profesores e profesoras do propio CEIP de Galán e outros do CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo. O número de integrantes era o máximo que permitía o Centro de Formación do Profesorado (CEFORE), ao que estaba adscrito.

As súas primeiras publicacións pretendían afondar no coñecemento no contorno de ámbolos dous centros, polo que establecimos catro itinerarios do concello que nos podían dar unha imaxe nidia de por onde se movían as nosas respectivas comunidades escolares.

A partir do curso 2002/2003 as actividades do Seminario centráronse na elaboración de materiais relacionados co Día das Letras Galegas e a persoa homenaxeada cada ano.

Este traballo, inicialmente limitado a un traballo de recopilación biográfica e de estudo da época da persoa homenaxeada, foise enriquecendo co paso dos anos coa elaboración de actividades orientadas ao alumnado de Educación Infantil e Primaria para realizar sobre papel impreso, e a partir do curso 2006/2007 tamén actividades en liña.

Neste curso 2020/2021 o Seminario Galán está integrado por:

GRUPO DE TRABALLO LETRAS GALEGAS, 2021. UNIDADES DIDÁCTICAS

Barca Gómez, María

Fernández Friol, Mª Silvia

Rodríguez Rodríguez, Carlos

Ibañez Valiña, Carmen

Guitián Valeiro, Francisco

Santiso Andrade, Paz

Núñez López, Divina

Domínguez Pérez, Mª Luísa

Bello Pardo, Lucía

GRUPO DE TRABALLO LETRAS GALEGAS 2021. ACTIVIDADES EN REDE

Campo Penín, Alejandra

Fernández Facal, Rebeca

Aguiar Vázquez, Alexia

Sali Duque, Maryem

Ojea Montes, Mª Pilar

del Río Ríos, Vanesa

Ares García, Lorena

Barca Gómez, Marta

COLEXIOS DOS INTEGRANTES DO SEMINARIO

CEIP ADR Castelao, de Ordes

CEIP Cidade Vella, da Coruña

CEIP Emilia Pardo Bazán, da Coruña

CEIP Fernández Latorre, da Coruña

CEIP Juan Rey, de Lourenzá (Lugo)

CEIP Manuel Murguía, de A Coruña

CEIP Milladoiro, de Malpica

CEIP Plurilingüe de Bragade, de Oza-Cesuras (A Coruña)

CEIP Ramón de la Sagra, da Coruña

CEIP Ramón Otero Pedrayo, de A Laracha (A Coruña)

CEIP San Pedro de Visma (A Coruña)

CEIP Sofía Casanova, de Culleredo

CEIP W. Fernández Flórez, de Cambre (A Coruña)

ASESORÍA PEDAGÓXICA: Óscar Domínguez Pérez

DESEÑO E MANTEMENTO PÁXINA WEB: Manolo Paz (www.edugaliza.org)

MAQUETACIÓN: Equipos “A todo filispín” e “A fume de carozo”

AGRADECEMENTOS: A Lois Arias Castaño, a Real Academia Galega, a Carlos Gallego Domínguez, a María Bao Fente, a Pura Galán, a José A. Picado, a Xulio Pedrosa, a Félix López Graña, a Ángel Carro Lagoa, a Esteban Pena Docampo, a Mª Xosé e Margarita Viz Blanco, a Adrián Herrero Gómez, a David Rial Araújo (Colexio San Pío X de Ourense), a Manolo Bouzón, a Fernando Pazos (CEIP Plurilingüe Mosteirón de Sada), a Carlos García Casás... e a todos e todas os que, ano a ano, botades unha man para levar adiante este proxecto, grazas pola vosa colaboración, paciencia e xenerosidade.