O Seminario Galán

  O Seminario Permanente de Formación do Profesorado do CEIP Galán, en Oseiro-Arteixo (A Coruña), constituiuse no curso escolar 1997-98.
  Este primeiro Seminario estaba composto por seis profesores e profesoras do propio CEIP de Galán e outros do CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo. O número de integrantes era o máximo que permitía o Centro de Formación do Profesorado (CEFORE), ao que estaba adscrito.
  As súas primeiras publicacións pretendían afondar no coñecemento no contorno de ámbolos dous centros, polo que establecimos catro itinerarios do concello que nos podían dar unha imaxe nidia de por onde se movían as nosas respectivas comunidades escolares. Deses catro itinerarios xurdiron outras tantas publicacións, unha por curso escolar:
 • O Santuario de Pastoriza
 • Os Milagros de Caión
 • O val de Loureda
 • A Fraga de Sisalde

 •   Estas catro edicións tiveron unha tirada de 1.000 exemplares cada unha e foron repartidas entre o alumnado e as entidades culturais do concello. A financiación destes Seminarios corría a cargo da Xunta de Galicia por medio dos fondos económicos destinados ás actividades do CEFORE.
    Durante estes catro primeiros anos os membros do Seminario tamén colaboraron coa Concellería de Educación do Concello de Arteixo elaborando e editando un monográfico dedicado a Manuel Murguía, conmemorando o Día das Letras Galegas e outro monográfico sobre a Fraga de Sisalde, máis amplo co editado dous anos antes, e coincidindo coa rehabilitación dese espazo natural por parte do concello de Arteixo. Esta última publicación distribúese na actualidade entre os participantes das visitas guiadas organizadas pola Concellería de Educación á Fraga.
  A partir do curso 2002/2003 as actividades do Seminario centráronse na elaboración de materiais relacionados co Día das Letras Galegas e o escritor homenaxeado cada ano.
  Este traballo, inicialmente limitado a un traballo de recopilación biográfica e de estudo da época de cada escritor, foise enriquecendo co paso dos anos coa elaboración de actividades orientadas aos alumnos de Educación Infantil e Primaria para realizar sobre papel impreso, e a partir do curso 2006/2007 tamén actividades en liña empregando soportes como Jclic, Edilim ou Ardora.
  Neste curso 2017/2018 o Seminario está integrado por:

  GRUPO DE TRABALLO «LITERATURA E MARÍA VICTORIA MORENO. LETRAS GALEGAS, 2018»
  • Abrodos Insua, Silvia
  • Aguiar Vázquez, Alexia
  • Aldao Morgade, Patricia
  • Barca Gómez, Marta
  • Gallego Revaldería, Xulio
  • Guitián Valeiro, Francisco
  • Hortas González, Isabel
  • Ojea Montes, Ma Pilar
  • Santiso Andrade, Paz
  • Vecino Llamas, Ma Rosario
  GRUPO DE TRABALLO «MARÍA VICTORIA MORENO NA REDE. LETRAS GALEGAS, 2018»
  • Ares García, Lorena
  • Barca Gómez, María
  • Campo Penín, Alejandra
  • Facal Traba, Carmen
  • Guimarey Cedeira, Eva Raquel
  • Herrero Mayor, Armando Xosé
  • Martín Sánchez, Alba
  • Martínez Grandío, Verónica
  • Rodríguez Rodríguez, Carlos
  • Sali Duque, Maryem
  COLEXIOS PARTICIPANTES
  • CEIP A.D.R. Castelao, de Ordes
  • CEIP Eusebio da Guarda, da Coruña
  • CEIP Fogar, de Carballo
  • CEIP de Galán, de Oseiro-Arteixo
  • CEIP Luís Seoane, de Mera-Oleiros
  • Ceip Milladoiro, de Malpica
  • CEIP Plurilingüe Manuel Murguía, da Coruña
  • CEIP Plurilingüe O Mosteirón, de Sada
  • CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma, da Coruña
  • CEIP Ramón de la Sagra, da Coruña
  • CEIP W. Fernández Flórez, de Cambre
  • CEP Doutor Fleming, de Vigo (Pontevedra)
  • CPI Plutilingüe O Cruce, de Cerdeda
  ASESORÍA PEDAGÓXICA
  • Óscar Domínguez Pérez
  • Marta S. Dopico Vázquez
  MAQUETACIÓN E DESEÑO GRÁFICO
  • Manolo Paz (www.edugaliza.org)
  AGRADECEMENTOS
  • Á Real Academia Galega, ao Consello da Cultura Galega, a Pedro Ferriol, a Carlos Gallego Domínguez, a María Bao Fente, a Vanesa del Río Ríos, a Antonio Palla, a Pura Galán, a José A. Picado, a Xulio Pedrosa... pola súa colaboración e xenerosidade.