2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

O Seminario Galán

O Seminario Permanente de Formación do Profesorado do CEIP Galán, en Oseiro-Arteixo (A Coruña), constituiuse no curso escolar 1997-98.

Este primeiro Seminario estaba composto por seis profesores e profesoras do propio CEIP de Galán e outros do CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo. O número de integrantes era o máximo que permitía o Centro de Formación do Profesorado (CEFORE), ao que estaba adscrito.

As súas primeiras publicacións pretendían afondar no coñecemento da contorna de ambos os dous centros, polo que foron establecidos catro itinerarios do concello que nos deren unha imaxe nítida de por onde se movían as nosas respectivas comunidades escolares.

A partir do curso 2002/2003 as actividades do Seminario foron desprazadas cara a elaboración de materiais relacionados co Día das Letras Galegas e a persoa homenaxeada cada ano.

Este traballo, inicialmente limitado á recompilación biográfica e ao estudo da época da persoa homenaxeada, foi acrecentando ao paso dos anos coa elaboración de actividades orientadas ao alumnado de Educación Infantil e Primaria para seren realizadas sobre papel impreso, e a partir do curso 2006/2007 tamén con actividades en liña.

Equipos integrantes do Seminario Galán.